blog-1

"Remont schodów wejściowych do przychodni, remont utwardzeń terenu oraz budowa nowych utwardzeń dla realizacji miejsc parkingowych na działkach 199/3 i 199/4 w Głownie, przy ul. Kopernika 19”

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem