Zabiegi fizjoterapeutyczne

Zapraszamy do skorzystania z następujących zabiegów fizjoterapeutycznych:
ultradźwięki
galwanizacja
impulsowe pole elektromagnetyczne (terapuls)
diatermia krótkofalowa
prądy diadynamiczne
prądy interferencyjne
jonoforeza
elektrostymulacje
prądy TENS
naświetlanie promieniami IR, UV miejscowe (SOLUX)
laseroterapia
magnetronik
masaż mechaniczny
masaż wirowy kończyn górnych
mazaż wirowy konczyn dolnych
gimnastyka indywidualna
ćwiczenia na sali
masaż limfatynczy
krioterapia