Program profilaktyczny Chorób Układu Krążenia

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym programie profilaktycznym, zapobiegającym chorobom układu krążenia – “CHUK”.

Dla kogo

Program jest skierowany do osób będących w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły korzystać z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

Cel programu

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
  • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na leczenie do specjalisty.

W ramach programu zostanie wykonany:
– wywiad medyczny i wypełnienie karty badania profilaktycznego
– BMI – wyliczenie wskaźnika prawidłowości wagi ciała
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi
– badanie biochemii krwi (cholesterol całkowity LDL, HDL, triglicerydy, glukoza)
– EKG
– konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Serdecznie zapraszam
Prezes Zarządu
Przychodni Miejskiej “Remedium”
Dorota Kozłowska