Por. zdrowia psychicznego

Rejestracja czynna jest

poniedziałek       w godz. 9.00 – 13.00

piątek                  w godz. 15.00 – 19.00

tel. 42 719-16-12 ; 42 719 10 92 w. 137

przyjmuje

Andrzej Gała  SONY DSC

Dominik Ciaja