blog-1

Zarządzenie Nr 2/2015 – W sprawie reklamy produktów leczniczych