Twoje zdrowie w dobrych rękach

Location Lokalizacja

95-015 Głowno, ul. Kopernika 19

phoone +48 42 719 10 92

phoone +48 42 710 71 26

Rejestracja czynna 7:00 - 18:00

Program Profilaktyki Gruźlicy

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarkę POZ, która przeprowadza wywiad zdrowotny, wypełnia ankietę oraz przeprowadza edukację zdrowotną świadczeniobiorcy. W przypadku osób z grupy największego ryzyka zachorowania  pielęgniarka POZ przekazuje pisemną informację lekarzowi POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, w tym informuje pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia. Jeżeli w wyniku badania ankietowego, nie został zakwalifikowany dany pacjent z grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę do dalszej diagnostyki  lub w wyniku przeprowadzonej przez lekarza POZ oceny stanu zdrowia nie została rozpoznana u świadczeniobiorcy gruźlica, ponowne badania ankietowe można wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.
 

Strona Ministerstwa Zdrowia na temat programu