Jak zostać pacjentem

Nasi pacjenci mogą korzystać z kompleksowych usług lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnej środowiskowej, bez względu na miejsce zamieszkania. Każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru dowolnego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aby wybrać lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną, należy zgłosić się do przychodni z dowodem osobistymi aktualnym dowodem ubezpieczenia oraz wypełnić deklarację wyboru.

Otrzymacie ją Państwo w rejestracji. Można również dokonać wydruku załączonych poniżej deklaracji, wypełnić i dostarczyć o rejestracji .

Deklaracja wyboru lekarza POZ         (.pdf)  (.doc)

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ   (.pdf)  (.doc)

Deklaracja wyboru położnej POZ       (.pdf)  (.doc)