Informacja dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem i obiorcą Pani/ Pana danych osobowych (w postaci adresu mailowego, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, telefonu kontaktowego) jest Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: iodo@remedium.glowno.pl tel. 42 719-15-00.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH przez Centrum Medyczne. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy iż odbiorcą Państwa danych jest Centrum Medyczne Sp. z o.o., współpracujące z Centrum Medyczne Sp. z o.o. Jednostki Opieki Zdrowotnej oraz Organ finansujący usługi medyczne.